Kích hoạt key là trừ thời gian. Không chơi cũng trừ

AE CẦN Có TELERAM ĐỂ TẢI FILE HACK + Zachiver để chép OBB

AE Vào CHPlay tìm TELERAM + Zachiver để tải nhé

CNC MOD không thể đăng nhập được tài khoản google

CHỨC NĂNG :

ESP LÀ NHÌN THẤY ĐỊCH

CHỈ CHƠI ESP SẺ AN TOÀN LEO RANK

CÓ AIMBOT HẠN CHẾ SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT :

Trước hết cần xóa game pubgm vng trên dt + xóa app facebook (để tý có thể login = fb)

Vào Teleram tải file CNC MOD + OBB

Cài đặt CNC MOD vào dt và cấp full quyền cho nó

Sử dụng Zachiver để chép OBB

Vào game nhập key và chiến thoi

1 KEY 1 MÁY KHÔNG

ĐỔI MÁY CẦN 6 ĐẾN 8 TIẾNG OFFLINE KHÔNG CẦN RESET