Mật Khẩu Giải Nén Là : cnc

TẤT CẢ FILE HỖ TRỢ Click【Download】

HACK LÚC NÀO TÍNH GIỜ LÚC ĐÓ. KHÔNG CHƠI KHÔNG TRỪ TIME

TÍCH GIỜ CHƠI NHƯ QUÁN NET. Ví dụ mua 3h. bạn chơi 30p bạn nghỉ thì hôm sau ra chơi còn 2h30p chứ không bị trừ time