Mật Khẩu Giải Nén Là : cnc

TẤT CẢ FILE HỖ TRỢ Click【Download】

HOẠT ĐỘNG TỐT GAME LOOP ALL SEVER NHƯ VNG+GL+TW...

KHÔNG AN TOÀN KHI CHỈ SỬ DỤNG VNHAX

VUI LÒNG SỬ DỤNG KẾT HỢP VỚI BẤT KỲ BYPASS NÀO ĐỂ AN TOÀN HƠN

ĐẦY ĐỦ CHỨC NĂNG NẾU BẠN AN TOÀN LEO RANK KHÔNG SỬ DỤNG PHẦN MEMORY

LÚC NÀO TÍNH GIỜ LÚC ĐÓ. KHÔNG CHƠI KHÔNG TRỪ TIME

TÍCH GIỜ CHƠI NHƯ QUÁN NET. Ví dụ mua 3h. bạn chơi 30p bạn nghỉ thì hôm sau ra chơi còn 2h30p chứ không bị trừ time