Mật Khẩu Giải Nén Là : cnc

TẤT CẢ FILE HỖ TRỢ Click【Download】

Kích hoạt key là trừ thời gian. Không chơi cũng trừ

KEY KHOÁ MÃ MÁY KHÔNG THỂ ĐỔI MÁY

CÁC PHÍM TẮT F5: BẬT TẮT ĐỒ . F6 : CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ AIMBOT

HOẠT ĐỘNG GAME LOOP 32BIT CHỈ HOẠT ĐỘNG AndroidEmulatorEx.exe BYPASS THƯỜNG DÙNG AndroidEmulatorEx.exe

KHÔNG BYPASS SỬ DỤNG AndroidEmulatorEN HACK KHÔNG HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG TỐT CHO SEVER VNG ĐÃ TEST VÀ ALL SEVER

AE CÓ THỂ CHƠI ĐỂ LEO RANK

VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC

CÓ MOD SKIN

AIMBOT - ĐẠN DÍ - VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC

ESP MƯỢT MÀ KHÔNG LAG KHÔNG TỐN CPU

MENU CÓ TIẾNG VIỆT CHO AE DỄ SỬ DỤNG