Kích hoạt key là trừ thời gian. Không chơi không trừ

Ví dụ bạn thuê key 5 tiếng lúc 7h sáng. Sau đó bạn kích hoạt mở hack lên chơi. Thì đúng 12h trưa sẽ hết hạn. Key mua để đó không chạy thời gian. Nhưng bạn mở hack lên là bắt đầu tính và trừ dần đến hết