TÀI KHOẢN CÓ DẠNG : TÀI KHOẢN | MẬT KHẨU |TÀI KHOẢN HOTMAIL|PASS |NGÀY THÁNG NĂM SINH

HOẶC TÀI KHOẢN CÓ DẠNG : TÀI KHOẢN | MẬT KHẨU

TUỲ THEO GIÁ MÀ ĐỘ TRÂU CỦA NICK FACEBOOK KHÁC NHAU

TÀI KHOẢN FACEBOOK CHƯA TẠO NHÂN VẬT GAME

KHÔNG NÊN ĐĂNG NHẬP TRÊN TRÌNH DUYỆT WEB

CHỈ ĐĂNG NHẬP VÀO GAME PUBG MOBILE

LẤY MÃ 2FA ĐỂ ĐĂNG NHẬP GET【2FA】