Mật Khẩu Giải Nén Là : cnc

TẤT CẢ FILE HỖ TRỢ Click【Download】

Kích hoạt key là trừ thời gian. Không chơi cũng trừ

KEY KHOÁ MÃ MÁY KHÔNG THỂ ĐỔI MÁY

HOẠT ĐỘNG TỐT CHO SEVER VNG CÒN LẠI CHƯA TEST

THÍCH HỢP CHO AE LEO RANK

AE CÓ THỂ DÙNG ĐỂ PHÁ GAME VÀI TRẬN SẺ BỊ KHÓA

AE Sử Dụng UI 9 Để không bị lỗi đăng nhập