MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BYPASS :

1 - KHÔNG SỬ DỤNG TÀI KHOẢN GAME ĐÃ TỪNG ĐĂNG NHẬP GIẢ LẬP MÀ KHÔNG QUA BYPASS

NẾU ĐÃ CHƠI BYPASS THÌ LÚC NÀO CŨNG PHẢI BYPASS

2 - KHÔNG SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐÃ BỊ KHÓA TRƯỚC ĐÓ (NHƯ KHÓA GIÁM SÁT HOẶC TÀI KHOẢN RỦI RO CAO ...) OFFLINE 1 THỜI GIAN RỒI CHƠI TIẾP

3 - ĐỪNG CHƠI NHƯ 1 THẰNG HAX KHÔNG CÓ BẤT KỲ BYPASS NÀO CÓ THỂ GIÚP BẠN CHƠI NHƯ VẬY

Mật Khẩu Giải Nén Là : cnc

TẤT CẢ FILE HỖ TRỢ Click【Download】

Kích hoạt key là trừ thời gian. Không chơi cũng trừ

KEY KHOÁ MÃ MÁY KHÔNG THỂ ĐỔI MÁY

HOẠT ĐỘNG TỐT CHO SEVER VNG CÒN LẠI CHƯA TEST

THÍCH HỢP CHO AE LEO RANK

AE CÓ THỂ DÙNG ĐỂ PHÁ GAME VÀI TRẬN SẺ BỊ KHÓA

HỖ TRỢ CHECK NÚP TƯỜNG KHI SỬ DỤNG VNHAX

HỖ TRỢ IPAD VIEW - 90FPS - LESS RECOIL (GIẢM GIẬT) - NO HEADSHOT (KHÔNG BẮN TRÚNG ĐẦU)