Kích hoạt key là trừ thời gian. Không chơi cũng trừ

AE CẦN Có TELERAM ĐỂ TẢI FILE HACK + Zachiver để chép OBB

AE Vào CHPlay tìm TELERAM + Zachiver để tải nhé

HARLEY MOD không thể đăng nhập được tài khoản google

HACK adr

CHỨC NĂNG HARLEY MOD :

ESP LÀ NHÌN THẤY ĐỊCH + AIMBOT + ĐẠN DÍ

CHỈ CHƠI ESP SẺ AN TOÀN LEO RANK

ĐẠN DÍ KHÓA ACC NHÉ

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT :

Trước hết cần xóa game pubgm vng trên dt + xóa app facebook (để tý có thể login = fb)

Vào Teleram tải file HARLEY MOD + OBB

Cài đặt HARLEY MOD vào dt và cấp full quyền cho nó

Sử dụng Zachiver để chép OBB

Vào game nhập key và chiến thoi