Kích hoạt key là trừ thời gian. Không chơi cũng trừ

AE CẦN Có TELERAM ĐỂ TẢI FILE HACK

AE Vào CHPlay tìm TELERAM để tải nhé

TL MOD không thể đăng nhập được tài khoản google

HACK adr

CHỨC NĂNG TL MOD :

ESP LÀ NHÌN THẤY ĐỊCH VÀ DẠN DÍ (KHÔNG AN TOÀN)

AN TOÀN LEO RANK

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT :

Trước hết cần xóa game pubgm vng trên dt + xóa app facebook (để tý có thể login = fb)

Vào Teleram tải file TL MOD + hook

Cài đặt TL MOD vào dt và cấp full quyền cho nó

dùng zachiver để chép file OBB

Vào game nhập key và chiến thoi