Mật Khẩu Giải Nén Là : cnc

TẤT CẢ FILE HỖ TRỢ Click【Download】

MỞ BYPASS LẦN ĐẦU CHỌN NHƯ ẢNH :

cnchax

Kích hoạt key là trừ thời gian. Không chơi cũng trừ

KEY KHOÁ MÃ MÁY KHÔNG THỂ ĐỔI MÁY

HOẠT ĐỘNG TỐT CHO SEVER VNG CÒN LẠI CHƯA TEST

THÍCH HỢP CHO AE LEO RANK

KHÔNG THÍCH HỢP CHO PHÁ GAME