Kích hoạt key là trừ thời gian. Không chơi cũng trừ

CHỨC NĂNG :

✅ Hack map
✅ Cam xa tùy chỉnh
✅ Show rank địch
✅ Show thời gian hồi chiêu địch
✅ Unlock 120fps
✅ Hỗ trợ android 9 —> 13
✅ An toàn
Chống tố cáo nhẹ
Hạn chế phang bụi

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT :

TẢI APK CÀI ĐẶT BÌNH THƯỜNG

NHẬP KEY VÀO CHIẾN THOI