Kích hoạt key là trừ thời gian. Không chơi cũng trừ

HACK adr

CHỨC NĂNG :

CHỨC NĂNG: ANTIBAN - HACK MAP NHÌN THẤY VỊ TRÍ ĐỊCH - CAM XA - ẨN HACK HỖ TRỢ ANDROID 8-13

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT :

TẢI APK CÀI ĐẶT BÌNH THƯỜNG

NHẬP KEY VÀO CHIẾN THOI