TOOL NCC hỗ trợ win 10, win 11

ĐỔI MÁY BỊ TRỪ 30 PHÚT

- SHIFT ẨN HIỆN MENU
- Tắt Vòng: F11
- Bật/Tắt Né: K
- END: LƯU LẠI SCRIPT CONFIG
- Reload Script: F9
- Farm: V
- Las hit: X
- Bật Tắt Farm Skill: A
- Giữ nút Space (cách): Combo skill

Lưu ý: Phục hồi các phím QWERDF khi sử dụng tool để có trãi nghiệm tốt nhất !

Giao diện và chức năng Tool NCC VÀ CÁCH BẬT NÉ XEM ẢNH BÊN DƯỚI

tool lol
tool lol